Jak funguje OHŘEV VODY?

  • Fotovoltaické články: Na střeše instalujete fotovoltaické panely, které generují stejnosměrný proud při absorpci slunečního záření.

 

  • Elektrický bojler: Místo přímého připojení fotovoltaických článků k bojleru, používáte regulátor (převodník) stejnosměrného proudu. Tento regulátor se nazývá „DC-DC konvertor“. Jeho úkolem je přeměnit stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na vhodnou úroveň napětí a proudu pro ohřev vody v bojleru.

 

  • Napojení na elektrickou patronu bojleru: Převedený stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů je přiveden do elektrického bojleru, kde je připojen k elektrické patroně. Elektrická patrona je ohřevný prvek v bojleru, který ohřívá vodu.

 

  • Ohřev vody: Když je fotovoltaický systém aktivní a generuje dostatek elektrické energie, proud je přiváděn do elektrické patrone bojleru. Tím dochází k ohřevu vody v bojleru pomocí solární energie.

 

  • Regulační systém: Může být výhodné mít nějaký regulační systém, který bude sledovat množství generované energie a regulovat ohřev vody v souladu s aktuální potřebou a dostupnou energií z fotovoltaických panelů.

Tímto způsobem lze využít stejnosměrný proud z fotovoltaických článků k ohřevu vody v elektrickém bojleru pomocí vhodného regulátoru nebo převodníku.