Podmínky ochrany osobních údajů

 

PENÍZE NA STŘEŠE s.r.o. (dále jen "společnost", "my", "náš") si váží vaší důvěry a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje v souladu se zákonem.

Jaké údaje shromažďujeme?

Při poskytování našich produktů a služeb můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů:

  1. Kontaktní údaje: Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další identifikační údaje, které nám poskytnete.
  2. Údaje o službách: Informace o produktech a službách, které od nás zakoupíte či které využíváte.
  3. Technické údaje: Informace o vašem zařízení, IP adresa, informace získané pomocí cookies a další technologie sledování.

Jak používáme vaše údaje?

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

  1. Poskytování služeb: Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby.
  2. Komunikace: Abychom vám poskytovali informace o našich produktech, službách a změnách v našich podmínkách.
  3. Analýzy a zlepšení: Pro zlepšení našich produktů a služeb, včetně analytických účelů a měření zákaznického chování.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny pouze v souladu s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a v souladu se zákonnými požadavky. Můžeme je sdílet s:

  1. Třetí strany: Za účelem poskytování našich služeb a produktů.
  2. Právní požadavky: Pokud jsme povinni sdílet údaje v souladu se zákonem nebo na základě soudního příkazu.

Ochrana vašich údajů

Používáme technická, administrativní a fyzická opatření ke zabezpečení vašich osobních údajů proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, oznámení, změně a zničení.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu nebo smazání určitých údajů, omezení zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně svých osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Právní rámec ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů je v souladu s platnými zákony a nařízeními, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákon o ochraně osobních údajů. Tyto právní předpisy chrání vaše práva týkající se osobních údajů a naše zpracování je v souladu s jejich ustanoveními.

Kontaktní informace

Pokud máte otázky nebo obavy ohledně ochrany vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat:

PENÍZE NA STŘEŠE s.r.o.
Adresa: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava
E-mail: info@penizenastrese.cz
Telefon: 773 770 770

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována [7.12.2023].