Balkónové fotovoltaické systémy

Zájem o inovativní balkonové fotovoltaické systémy v Německu dosahuje vrcholu. V průběhu roku 2023 bylo nainstalováno více než milion těchto systémů, což představuje rekordní rok v historii tohoto odvětví.

Růst výkonu a popularita fotovoltaických systémů

Spolkový úřad pro sítě informuje, že celkový výkon fotovoltaických systémů dosáhl úctyhodných 14 GW, což představuje nárůst o 85 % v porovnání s předchozím rokem. Z této solární energie bylo 50 % určeno pro domácnosti, 31 % pro otevřené prostory a 18 % pro komerční objekty.

Přínos pro obyvatelstvo a elektrárenský systém

Celkem téměř 3,7 milionu fotovoltaických systémů v Německu vyprodukovalo v roce 2023 impozantních 62 TWh elektřiny, což představuje 12 % celkové spotřeby elektřiny v zemi. Tato čísla potvrzují významné postavení fotovoltaiky v německém energetickém mixu.

Očekávání pro rok 2024 a výzvy

Fotovoltaický průmysl v Německu se domnívá, že poptávka po těchto systémech zůstane vysoká i v roce 2024, díky růstajícím cenám elektřiny a příznivým finančním podmínkám. Nicméně, je klíčové nadále odstraňovat byrokratické bariéry a modernizovat elektrické sítě, aby bylo možné udržet tento dynamický trend.

Připravenost na instalaci solárních panelů v roce 2024

Podle informací BSW více než 1,5 milionu majitelů nemovitostí plánuje instalovat fotovoltaické panely na svých střechách v roce 2024. Průzkum ukazuje, že 69 % majitelů nemovitostí zvažuje tuto možnost, a 16 % plánuje realizaci během následujícího roku. Rostoucí poptávku se očekává zejména v segmentu domů s výkony do 30 kW.

Výběr správných panelů

Na našem e-shopu najdete velkou nabídku nejlepších panelů na trhu. Neváhejte a prohlédněte si nabídku zde.