Jak se zapojit do systému sdílení elektřiny a co zahrnují nevyhnutelné poplatky?

V roce 2024 se stane sdílení elektřiny skutečností. Před Vánoci prošla novela Lex OZE II kompletním legislativním procesem, a od července si tak budou moci odběrná místa z různých částí republiky posílat elektřinu.

Téměř celý minulý rok probíhaly mezirezortní připomínková řízení a poslanecké schůze novely energetického zákona, známé též jako Lex OZE II. Krátce před Vánoci byla schválena Senátem a prezidentem. Změny v zákoně umožní vznik komunitní energetiky, která umožňuje sdílet elektřinu. Co je třeba vědět, pokud plánujete posílat vyrobenou elektřinu "sousedům" nebo ji sami spotřebovávat?

Jaké výhody přináší komunitní energetika a sdílení elektřiny?

Komunitní energetika spočívá ve výrobě energie skupinou občanů, obcí nebo jiných komunit, především ze zdrojů obnovitelné energie. Tyto zdroje fungují odlišně než běžné elektrárny, nejde jim o finanční zisk.

Elektrárny jsou vlastněny a spravovány místními lidmi, obcemi, farmáři, zemědělci nebo sousedy. Komunity tak mohou využívat energii vyrobenou ze společného zdroje, například solárních panelů nebo větrných turbín. Novela Lex OZE II umožní sdílení elektřiny v České republice, což již funguje v zemích jako Německo, Francie, Belgie nebo Rakousko.

Od jakého data bude možné provádět sdílení?

Novela začne platit od 1. července 2024, a od tohoto data budou moci spotřebitelé sdílet elektřinu. Tento den spustí provoz Elektroenergetického datového centra (EDC), které zajistí lepší funkčnost celého systému.

Kdo má oprávnění sdílet elektrickou energii?

Novela zavedla do české legislativy dva nové pojmy: aktivní zákazník a energetické společenství.

Aktivním zákazníkem může být skupina až deseti osob, které společně vyrábějí energii a sdílí ji mezi sebou. Například jednotlivec, který vyprodukuje elektřinu na střeše své chaty a využívá ji zde pouze o víkendu, zatímco během týdne ji posílá do bytu ve městě. V tomto případě nebudou platit žádná územní omezení.

Energetické společenství bude určené pro sdílení energie v rámci větších skupin až o 1000 členech. Tato společenství mohou tvořit například vlastníci jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo malé podniky.

Elektřinu ze společného zdroje mohou sdílet také domácnosti v rámci jednoho bytového domu, a to už od loňského roku na základě vyhlášky Energetického regulačního úřadu. Vznik Elektroenergetického datového centra, které začne fungovat právě 1. července 2024, by měl tuto formu sdílení usnadnit.

Co je potřeba udělat pro získání statutu aktivního zákazníka?

Domácnosti, které chtějí sdílet elektřinu pouze v rámci institutu aktivního zákazníka, musí se zaregistrovat u EDC, a to zatím ve zjednodušeném režimu. Registrace bude zdarma, jak stanovuje zákon. Budoucí aktivní zákazníci musí znát označení svých odběrných míst (EAN, kód elektroměru, který slouží k identifikaci odběrného místa), která chtějí do sdílení zapojit.

Dále budou potřebovat zdroj výroby elektřiny, přičemž nejčastěji půjde o fotovoltaické panely. Majitel fotovoltaiky by však měl mít na paměti, že během sdílení bude posílat nespotřebovanou elektřinu do sítě, a tak nesmí mít elektrárnu připojenou pouze ve zjednodušeném režimu, který nepodporuje přebytky. Musí mít také garantovaný rezervovaný výkon u distributora.

Sdílení elektřiny bude možné od počátku napříč celou elektrickou sítí České republiky. Mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Miluše Trefancová tento fakt potvrdila.

Jak zahájit vytváření energetického společenství?

Pro založení energetického společenství je nezbytné mít alespoň tři členy. Následně budou energetická společenství povinna se registrovat u Elektroenergetického datového centra a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Aby splnily podmínky pro registraci, budou muset společenství dodržovat kritéria, která ERÚ zveřejní na svém webovém portálu.

Podrobné podmínky členství v energetické komunitě si každé jednotlivé energetické společenství stanovuje samostatně, a mohou se lišit.

Podle předpisů mohou být členy energetického společenství fyzické osoby, podniky, obce, kraje a jejich příspěvkové organizace. Sdílení elektřiny bude do vzniku Elektroenergetického datového centra (EDC) omezeno na 1000 odběrných míst.

Náklady na sdílení energie

Pro uživatele sdílené energie se výše platby za regulovanou složku elektřiny nemění. Poplatky za distribuci (POZE), síťové služby a jističe budou běžně hrazeny v souladu s distribuovaným objemem elektřiny, stejně jako u elektrické energie dodané od obchodníka. Toto pravidlo platí jak pro aktivní zákazníky, tak pro energetická společenství.

Avšak, pokud dochází k sdílení energie v rámci bytového domu, bude celkový proces levnější.

Zajímává Vás sdílení energie?

Máme pro Vás ideální řešení! Podívejte se na náš produkt Hardmin ControlBee 4.0.