Co je to fotovoltaický střídač a k čemu slouží?

Fotovoltaický měnič je napostradatelným prvkem každého fotovoltaického systému, který umožňuje přímé zásobování domácích zařízení energií získanou ze slunce.

Co je to fotovoltaický měnič a k čemu slouží?

Co je to fotovoltaický střídač?

Fotovoltaický měnič, známý také jako měnič nebo invertor, je zařízení, které převádí stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC). Jinými slovy, jedná se o nezbytné vybavení pro správné fungování fotovoltaické instalace, umožňující využít nahromaděnou energii k napájení domácích spotřebičů.

Jaké jsou nejdůležitější funknce střídače?

Chytrý střídač, známý také jako solární menič, plní několik klíčových funkcí, které optimalizují využití solární energie v domácnosti:

 • Umožňuje využívat vyrobený proud: Přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý, což umožňuje efektivní využívání vyrobené energie v rámci domácnosti.
 • Optimalizuje výkon systému: Monitoruje hodnoty proudu a napětí solárních panelů, aby zajistil nejvyšší možný výkon systému.
 • Zaručuje bezpečnost: Chlazením předchází přehřátí systému a sleduje frekvenci elektrické sítě. V případě potřeby může snížit výkon a v případě výpadku odpojit systém od distribuční sítě.
 • Zvyšuje vlastní spotřebu: Chytrý střídač zajistí, že vyrobený proud z fotovoltaického systému bude co nejvíce využíván v domácnosti, kde je levnější než proud ze sítě.
 • Funguje jako záložní zdroj: Střídač s funkcí záložního napájení může během výpadku sítě vyrábět proud z fotovoltaického systému a v kombinaci s akumulátorem poskytovat energii i v době nedostupnosti běžné elektřiny.

Jaké jsou typy fovotoltaických střídačů?

Existuje několik typů fotovoltaických střídačů, které se liší v závislosti na různých kritériích. Zde jsou hlavní kategorie:

Rozdělení podle typu instalace:

 • On-grid měniče:
  • Přebytek energie z fotovoltaických panelů je posílán do distribuční sítě.
 • Off-grid měniče:
  • Nejsou přizpůsobeny síti a přebytečnou energii ukládají do baterií.
 • Hybridní měniče:
  • Kombinují výhody obou systémů a umožňují ukládat energii do baterií nebo ji posílat do distribuční sítě. Regulují množství energie v reálném čase.

Rozdělení podle počtu fází:

 • Jednofázové měniče:
  • Používají se pro zařízení s výkonem do 3 kW.
 • Třífázové střídače:
  • Vhodné pro větší fotovoltaické systémy. Dále se dělí na asymetrické a symetrické typy.

Rozdělení podle typu instalace:

 • Centrální měnič:
  • Je instalovaný v samostatné místnosti a používá se v tradičních fotovoltaických systémech.
 • Mikrovlnný měnič:
  • Montuje se přímo pod fotovoltaické panely a je vhodný pro opravdu malé instalace, tzv. mikroinstalace.

Jaké jsou specifické typy střídačů?

Step-up měnič:

 • Popis: Zvyšuje nižší stejnosměrné napětí na požadovanou hodnotu.
 • Struktura: Obsahuje dva okruhy – jeden s induktorem a mosfetem, druhý s kondenzátorem a zátěží oddělené diodou.
 • Použití: Často v elektronice napájené bateriemi, na základních deskách počítačů a jiných zařízeních, kde je potřeba zvýšit vstupní napětí.

Step-down měnič:

 • Alternativní označení: Měnič DC/DC.
 • Popis: Mění velikost vstupního napětí – buď zvyšuje, nebo snižuje.
 • Použití: Častý v obvodech jako LM317 a L7805. Snižují vstupní napětí, obvykle levné a jednoduché na použití, ale s menší účinností.

Pulzní měnič:

 • Popis: Používá se pro změnu velikosti stejnosměrného napětí nebo pro řízení výkonu stejnosměrných zařízení a někdy i pro řízení otáček stejnosměrných motorů.
Co je to fotovoltaický měnič a k čemu slouží?

Co to jsou asymetrické a symetrické střídače?

Při třífázových rozvodech je na trhu k dispozici dva typy solárních střídačů – symetrické a asymetrické. Rozdíly mezi nimi jsou klíčové pro efektivní rozdělení energie ve třífázovém systému.

Symetrický střídač:

 • Rozdělení energie: Rovnoměrně mezi všechny tři fáze.
 • Výhoda: Jednodušší pro případy, kdy je spotřeba na všech fázích přibližně stejná.

Asymetrický střídač:

 • Princip práce: Pracuje podle potřeby a umí rozpoznat rozdíly v zatížení jednotlivých fází.
 • Výhoda: Může efektivně posílat energii na fáze podle aktuální zátěže, až do jedné třetiny svého výkonu.
 • Důležitost asymetrie: Je klíčové, jak střídač zvládá asymetrii, aby bylo možné efektivně regulovat a posílat energii na jednotlivé fáze podle jejich zatížení.

Správná volba střídače je zásadní pro optimální rozdělení proudu ve třífázovém systému a zajistí efektivní využití solární energie pro domácnost.

Jak si vybrat fotovoltaický střídač?

Při výběru fotovoltaického měniče je důležité vzít v úvahu několik klíčových faktorů, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a spolehlivosti systému. Zde jsou některé důležité kroky a úvahy:

 • Spotřeba energie a fotovoltaický výkon:
  • Správně spočítejte nebo odhadněte spotřebu energie a výkon fotovoltaických panelů.
 • Poměr výkonu panelů a měniče:
  • Zachovejte poměry mezi výkonem fotovoltaického systému a výkonem střídače. Doporučuje se, aby výkon panelů byl 80 až 125 % výkonu měniče.
 • Výběr od prověřeného výrobce:
  • Zajímejte se o zařízení od prověřeného výrobce, který poskytuje záruku nejvyšší kvality a spolehlivého fungování.
 • Spotřeba měniče:
  • Zkoumejte spotřebu měniče v době chodu a v stand-by režimu, protože tyto hodnoty mohou ovlivnit celkovou efektivitu systému.
 • Záruka:
  • Zjistěte délku záruky fotovoltaického měniče a možnost jejího prodloužení.
 • Pracovní spolehlivost:
  • Měnič funguje jako kontrolor celého systému, proto se ujistěte, že je provozován spolehlivě a má odpovídající funkce.
 • Efektivita a kvalita:
  • Vyberte měnič s optimální účinností a kvalitou, který bude odpovídat potřebám vaší fotovoltaické instalace.

Nejlepší fotovoltaické střídače našeho výběru :

Co je to fotovoltaický měnič a k čemu slouží?

SolaX 3f. 10 kW G4 X3-Hybrid 10.0-D

Co je to fotovoltaický měnič a k čemu slouží?

SolaX 3f. 15 kW  G4 X3-Hybrid 15.0-D 

Co je to fotovoltaický měnič a k čemu slouží?

SolaX X3 ULTRA 20 kW / X3-ULT-20K

Co je to fotovoltaický měnič a k čemu slouží?

SolaX X3 ULTRA 30 kW / X3-ULT-30K