Fotovoltaické panely a jak fungují?

Technologie solárních panelů umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii.

Solární panely nesou širší potenciál než jen ekologický, představují symbol naší snahy o udržitelnost a současně poskytují konkrétní řešení v podobě čisté elektřiny, kterou mohou vyrábět i běžné domácnosti.

Jak fungují fotovoltaické panely?

Solární panely fungují na základě fotovoltaického efektu, který objevil Alexander Edmond Becquerel již v roce 1839. 

Tento efekt spočívá v schopnosti některých materiálů generovat elektrický proud při osvícení slunečním zářením. Fotovoltaický panel obsahuje hlavní složku - fotovoltaické články s polovodičovým materiálem, obvykle křemíkem. Sluneční záření interaguje s křemíkovým materiálem, uvolňuje elektrony a tím vytváří elektrický proud. Konkrétně jde o vyřazení elektronu z jeho dráhy pomocí fotonu slunečního záření. Křemíkový polovodič pohlcuje fotony a současně uvolňuje elektrony.

Z čeho se fotovoltaické panely skládají?

Solární panely se skládají z několika klíčových částí. Vedle fotovoltaických křemíkových článků je nezbytné vrchní krycí sklo nebo spodní plast (backsheet), který poskytuje ochranu článků před vnějšími vlivy. Důležitou součástí je nosná konstrukce, která drží všechny komponenty pohromadě a umožňuje instalaci na různých površích. Fotovoltaický panel obsahuje několik křemíkových článků, obvykle s rozměrem 10x10 cm. Tato velikost by však nestačila na výrobu dostatečného množství elektrické energie, a proto je nutné články spojit do jednoho panelu.

Kromě toho jsou zde elektrické spoje a konvertory, které transformují stejnosměrný proud vyprodukovaný fotovoltaickými články na střídavý proud vhodný pro elektrické sítě.

Co jsou to solární panely a jak fungují?

Jak funguje bifaciální panel

Jaké jsou typy fotovoltaických článků a jaká je jejich životnost?

Existuje několik různých typů fotovoltaických článků, přičemž nejrozšířenějším je monokrystalický křemík. Tento typ je známý svou vysokou účinností, avšak může být zároveň nákladnější. Polokrystalický křemík a tenkovrstvé články nabízejí různé kombinace účinnosti a nákladů.

Pokud jde o životnost solárního panelu, většina moderních panelů má záruku na výkon až 25 let, a mnoho z nich může efektivně fungovat i déle. I po uplynutí této doby může solární panel udržovat účinnost na úrovni 70-80 %.

Fotovoltaické články se dále klasifikují podle výkonu od 10 W (Wattů) do 300 W. Výkon však závisí na množství slunečního svitu, což je proměnlivé vzhledem k podnebným podmínkám. Z tohoto důvodu je nutné průběžně ukládat vyrobenou energii, což zajišťuje bateriové úložiště. Díky němu může domácnost rovnoměrně odebírat elektřinu během různých částí dne.

V jakém případě si pořídit solární elektrárnu?

Pořízení fotovoltaických panelů nebo solární elektrárny se obecně doporučuje pro domácnosti s roční spotřebou elektřiny od 2,5 MWh

Následně je vhodné zvážit instalaci těchto technologií v závislosti na typu nemovitosti, geografických podmínkách a specifických potřebách domácnosti.

Zkratky a jednotky

  • FVE (fotovoltaická elektrárna): Označuje solární elektrárnu.
  • W (Watty): Jednotky měřící výkon fotovoltaických článků.
  • kWp (kilowatt-peak): Jednotky měřící výkonnost fotovoltaických článků nebo celé solární elektrárny při plném slunečním záření. 1 kWp sluneční energie = 1 kWh elektrické energie.

Nejlepší solární panely našeho výběru : 

Co jsou to solární panely a jak fungují?

AEG 450 W, 20.7 %

Co jsou to solární panely a jak fungují?

Phono Solar 450W, 20.79 %

Co jsou to solární panely a jak fungují?

SUNPRO 450W, 20.70 %

Co jsou to solární panely a jak fungují?

Aiko Black Hole 450W, 23.0 %