Podmínky pro dotace na fotovoltaické instalace budou přísnější.

Od poloviny února dochází k modifikaci podmínek v rámci programu Nová zelená úsporám, s konkrétním zaměřením na dotace pro fotovoltaické instalace. Aktuálně je možné získat dotaci až ve výši 200 000 korun; v novém nastavení bude tato částka dosažitelná pouze v případě, že je fotovoltaika kombinována se zateplením. Bez této kombinace bude maximální částka omezena na 160 000 korun.

Podpora zůstává konstantní na padesáti procentech způsobilých výdajů, s přizpůsobením limitů dotací v souladu s aktuálními tržními podmínkami. Vyšší úroveň podpory bude dosažena v případě, že žadatelé propojí instalaci fotovoltaické elektrárny s prováděním zateplení. Tuto informaci sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, Petr Valdman.

Cílem úpravy programu je podle ministra životního prostředí, Petra Hladíka (KDU-ČSL), motivovat vlastníky rodinných domů k celkovým renovacím, které nejen přinášejí významné úspory, ale také zvyšují komfort bydlení.

Miloš Hutník ze společnosti Weber, Saint-Gobain, upozornil na zajímavý fakt, že až osmdesát procent dotací poskytovaných v rámci programu Nová zelená úsporám je zaměřeno na instalaci úsporných technologií, především fotovoltaických panelů, které jsou umisťovány na střechy rodinných domů.

Zajímavým faktem je, že mnoho jednotlivců se rozhodlo pro instalaci fotovoltaických panelů i na domy s vysokou energetickou náročností. Ovšem tato opatření nepřinášejí značné ekonomické ani ekologické výhody, neboť nejefektivnějšími prostředky pro úsporu nákladů na energii a redukci emisí skleníkových plynů jsou opatření směřující k celkovému snížení energetické náročnosti budov, především skrze jejich komplexní zateplení. Hutník toto stanovisko podporuje a zdůrazňuje, že navrhovaná změna v podobě dotací má opodstatněný smysl.

Dotace podobného typu by měly být, podle experta, efektivně využívány s hlavním záměrem snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím úspory energií. Tímto přístupem lze poskytnout významné benefity i pro ty žadatele, kteří by v delším časovém horizontu dosáhli podstatně vyšších úspor než při pouhém investování do úsporných technologií.

Vedle toho Ministerstvo životního prostředí navýšilo finanční podporu domácností v rámci dotačního programu o dalších deset miliard korun z Modernizačního fondu. Tato opatření mají za úkol poskytnout podporu pro více než padesát tisíc domácností.

Je důležité podotknout, že změny nezasahují do výzev jako "Oprav dům po babičce", NZÚ Light ani do iniciativ na podporu bytových domů.

Zdroj : Novinky.cz