Jak je to s fotovoltaikou v zimě?

Stále oblíbenější jsou fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách, které umožňují domácnostem vyrábět čistou elektřinu bez emisí nebo potřeby doplňování paliva. Výrobci fotovoltaických panelů udávají průměrnou životnost mezi 25 až 30 lety. Tato elektřina je využívána domácnostmi k vytápění, ohřevu vody a dobíjení elektromobilů, což získává stále větší oblibu napříč celou Evropou.

Kdy jsou fotovoltaické panely nejúčinnější? 

Princip výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů je založen na přeměně světla na elektrickou energii prostřednictvím fotovoltaických článků. Tato energie je následně převedena do střídavého proudu pomocí střídače, což je typický formát elektrické energie používaný v domácnostech. Pro dosažení optimálního výkonu a dostatečného množství vyrobené elektřiny je nezbytné, aby fotovoltaické panely měly ideální podmínky. 

Nejvyšší produkce elektřiny bude dosažena typicky v letních slunečných dnech kolem poledne, kdy jsou světelné podmínky nejlepší. V tomto čase by mělo být ideální akumulovat přebytečnou energii do baterie pro pozdější použití. Alternativně lze přebytečnou elektřinu využít k ohřevu vody pomocí bojleru, což je další možnost využití této obnovitelné energie.

Fotovoltaika v zimě, jaký je výkon?
Fotovoltaika v zimě, jaký je výkon?

Jak je to s fotovoltaickou elektrárnou v zimě?

Při zatažené obloze fotovoltaické panely stále generují elektřinu, avšak s nižším výkonem. V zimních měsících je produkce elektřiny zhruba o 2/3 nižší než v letních měsících. Optimální umístění fotovoltaických panelů na střeše, včetně správné volby orientace a náklonu, je klíčové pro maximální efektivitu jejich fungování. Proto je vhodné svěřit rozhodnutí o umístění panelů a jejich instalaci profesionálům. Díky perfektně hladkému povrchu panelů se minimalizuje údržba, protože sníh se obvykle neuchytí. Díky tmavé barvě se panely také rychleji ohřejí, což umožňuje rychlejší odstranění sněhové pokrývky, čímž se zvyšuje jejich efektivita.

Vyplatí se tedy mít solární panely po celý rok na Vaší střeše?

V České republice jsou klimatické podmínky příznivé pro provoz fotovoltaických elektráren na střechách, jelikož mají potenciál vyrábět elektřinu po celý rok, i když v zimě s nižším výkonem. Například během sezóny se může fotovoltaická elektrárna na střeše chlubit výrobou přibližně 130 kWh elektřiny za měsíc. V období nejnižší produkce elektřiny, tedy v listopadu, prosinci a lednu, může vyprodukovat přibližně 40 kWh za měsíc. Postupně se pak od dubna výkon fotovoltaických panelů zvyšuje a dosahuje téměř maximální hodnoty.

Zdroj : www.cez.cz

Nejlepší solární panely našeho výběru : 

Fotovoltaika v zimě, jaký je výkon?

AEG 450 W,  20.7 %

Fotovoltaika v zimě, jaký je výkon?

Phono Solar 450W, 20.79 %

Fotovoltaika v zimě, jaký je výkon?

Canadian Solar 455W, 21,1%

Fotovoltaika v zimě, jaký je výkon?

Aiko Black Hole 450W, 23.0 %