Údržba fotovoltaických panelů

Než se zaměříme na správnou údržbu solárních panelů, je důležité uvést důvody proč je nezbytné tyto panely udržovat čisté a dobře se o ně starat. Tento krok je klíčový pro optimalizaci jejich výkonu a prodloužení jejich životnosti. Zanedbání řádné údržby solárních panelů může mít negativní dopad na jejich výkon a celkovou efektivitu, což by mohlo vést k menší produkci elektřiny a zkrácení životnosti panelů.

Proč udržovat fotovoltaické panely?

Jak je to s čištěním fotovoltaických panelů?

Účinnost fotovoltaických zařízení klesá s narůstajícím znečištěním solárních panelů. Pokud se zanedbá údržba těchto panelů, může to vést k postupnému poklesu výkonu. Zpočátku, v prvním roce, mohou být solární panely v dobrém stavu, ale již v průběhu druhého roku bez pravidelné údržby začíná znečištění narůstat, což má za následek snížení jejich výkonnosti. Po období dvou až tří let bez pravidelné údržby může být výkonnost solárních panelů snížena až o 13 %. Je třeba si uvědomit, že čím déle jsou panely bez péče, tím obtížnější je jejich následné čištění, protože nečistoty mohou být již hlouběji zakořeněny v panelech a spojích. Proto je doporučeno pravidelně kontrolovat stav solárních panelů nejen vizuálně, ale také provádět preventivní prohlídky a údržbu za pomoci certifikovaných odborníků. I když tato služba může vyžadovat určitou investici, její návratnost je rychlá díky zlepšené výkonnosti panelů, což může vést k větší úspoře energie nebo dokonce k prodeji přebytečné elektřiny.

Poškození solárních panelů, i když jsou obecně velmi odolné vůči vnějším vlivům, není zcela neobvyklé. Testování odolnosti panelů zahrnuje různé situace, jako je střelba ledových koulí o určité velikosti či zátěžové zkoušky v různých podmínkách, včetně teplotních extrémů. Možná poškození mohou způsobit zvířata nebo výrobní vady, které se mohou projevit až v průběhu času. Zejména po silných bouřích nebo krupobití je důležité provést důkladnou kontrolu panelů. Vizuální prohlídka může odhalit většinu zjevných mechanických poškození, a pokud se tak stane, je vhodné ihned kontaktovat servis a pojišťovnu, aby byla škoda řádně nahlášena a vyřešena.

Jak je to s čištěním fotovoltaických panelů?
Jak je to s čištěním fotovoltaických panelů?

Správnou údržbou fotovoltaických panelů lze prodloužit jejich životnost, která obvykle dosahuje 20 až 30 let. Podobně jako u péče o zuby, pravidelná údržba panelů je klíčem k tomu, aby fungovaly spolehlivě po celou dobu své životnosti. Podcenění péče o panely může vést k jejich degradaci a nutnosti výměny či dokonce ke zvýšenému riziku požáru. V případě reklamace vadného panelu způsobeného nedostatečnou údržbou může výrobce nebo instalatér snadno zamítnout nárok na reklamaci, neboť pravidelný servis často bývá vyžadován v záručních podmínkách. Je proto důležité pravidelně pečovat o fotovoltaické panely, aby dosáhly maximálního výkonu a životnosti.

Nejčastějším typem poškození solárních panelů je poškození vnější vrstvy tvrzeného skla, která slouží k ochraně panelu. Tato poškození, obvykle ve formě prasklin, jsou často patrná i bez bližší prohlídky a majitel je může snadno zaznamenat pouhým okem z dálky, aniž by musel vylézt na střechu. Tento typ poškození často vzniká během nehod při manipulaci s panely, například při jejich přepravě nebo instalaci neodbornou osobou. Dále může poškození způsobit extrémní počasí, jako jsou bouřky s kroupami, blesky, pády větví nebo špatně upevněné konstrukce, které se mohou projevit při silném větru. V případě takového poškození je vhodné kontaktovat servisní nebo montážní firmu a okamžitě odpojit poškozený panel. Ideálně by měl být panel následně nahrazen novým kusem.

Jak probíhá pravidelná kontrola a údržba elektrárny?

Důležité je provádět pravidelnou kontrolu solárních panelů, ideálně každé 3 měsíce a minimálně jednou ročně, aby se zjistilo jejich stav a možné problémy. Při této kontrole je nutné posoudit čistotu panelů, jejich mechanické poškození a integritu rámů a komponent. Zvláštní pozornost je třeba věnovat oblasti okolo kovových částí, která je náchylná k znečištění. Důležité je také ověřit neporušenost těsnosti a správnost spojů a upínacích zařízení panelů. Kabely a montážní materiál by měly být také v dobrém stavu a pevně uzemněny.

Obloukové poruchy jsou častým problémem solárních fotovoltaických systémů a mohou představovat závažné riziko požáru. Tyto poruchy vznikají, když dochází k poškození nebo závadě v elektrickém obvodu, což umožňuje proudu uniknout mimo normální cestu a vytvořit oblouk s velkými teplotami. Mohou být způsobeny různými faktory, jako je mechanické poškození kabelů, špatné připojení nebo přetížení obvodů.

Liší se údržba fotovoltaických a solárních systémů na vytápění nebo ohřev vody?

V podstatě není žádný významný rozdíl mezi údržbou solárních kolektorů a fotovoltaických systémů. 

Oba tyto typy solárních zařízení jsou ovlivňovány stejnými povětrnostními vlivy a podmínkami životního prostředí, jako jsou znečištění, stromy způsobující pády větví, teplotní extrémy a UV záření.

Důležitým prvkem údržby je zaměření se na spojení kovových dílů a skla panelu, kde dochází k nejčastějšímu usazování nečistot. Doporučuje se tedy věnovat zvláštní pozornost čištění těchto oblastí.

Jak provádět čištění solárních panelů a jak postupovat?

Při provádění čištění solárních panelů svépomocí je klíčové nejprve vypnout celý solární systém a zajistit, že všechny izolátory jsou odstaveny. Teprve poté můžete začít s úklidem.

Pro čištění solárních panelů jsou potřebné následující vybavení a materiály:

  • Dlouhý držák s připevněnou stěrkou
  • Měkký smeták nebo smeták s jemnými štětinami
  • Násada v podobě mopu nebo jemné houby na konci
  • Vapka
  • Čistá voda o mírné teplotě
  • Vybrané čistící prostředky vhodné pro použití na solární panely
  • Foukač na odstranění listí
  • Volitelně rotační kartáče
  • Pro velké solární parky se používají speciální stroje.

Při čištění fotovoltaických panelů je důležité vybrat vhodný čas, kdy na ně nesvítí přímo slunce. Ideální doba je časně ráno, pozdě odpoledne nebo za oblačného počasí. Ranní čas je nejvhodnější, protože na panelech může být ještě rosa, což usnadňuje čištění. Je vhodné vyhnout se čištění během nejvyšších teplot během slunečného dne, protože voda a čisticí prostředky se mohou rychle vypařit, což by mohlo zanechat stopy na panelech.Pro začátek čištění použijte smeták k odstranění hrubých nečistot z povrchu panelů. Zejména na podzim může být užitečný foukač na odstranění listí.

Jak je to s čištěním fotovoltaických panelů?